Monday 18 January 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 6 days ago

วศ.เสริมความเข้าใจบุคลากรภายในเตรียมความพร้อมสู่องค์การมหาชน

วันที่ 13 มกราคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา การสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่องค์การมหาชน ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านจากราชการสู่องค์การมหาชน” เพื่อสร้างความเข้าใจเเละเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่การดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนวพร แทนบุญ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร โดยมีบุคลการ วศ. เข้าร่วมประมาณ 450 คน ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้วลพานุกรม นพ.ปฐม กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของ วศ. มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปรับบทบาทและหน้าที่จากราชการเป็นองค์การมหาชน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็น สำหรับชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของ วศ. รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของกรมวิทยาศาสตร์บริการสู่การเป็นองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 มุ่งให้เกิดความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีส่วนร่วมสร้างเปลี่ยนแปลง และปรับบทบาทไปสู่การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับความต้องการในอนาคตต่อไป The post วศ.เสริมความเข้าใจบุคลากรภายในเตรียมความพร้อมสู่องค์การมหาชน appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

เสริมความเข้าใจบุคลากรภายในเตรียมความพร้อมสู่องค์การมหาชน

 | 

Sources