Friday 26 February 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 1 month ago

ม.พะเยา จัดการทรัพยากรน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน

ระบบการจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยพะเยา เดิมที เราใช้น้ำจากแหล่งน้ำหลักๆอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ อ่างเก็บน้ำ “ห้วยนาปอย” ซึ่งเป็นแหล่งน้ำกักเก็บน้ำดิบหลักที่ส่งน้ำให้มหาวิทยาลัยพะเยา ผลิตน้ำประปาไว้ใช้อุปโภคภายในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ขุดอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 2 อ่าง คือ อ่าง 1 และอ่าง 2 แต่อ่างน้ำหลักๆที่นำมาเพื่ออุปโภคนั้นคือ อ่าง 1 ส่วนอ่าง 2 นั้น เป็นอ่างสำรองน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนมีนาคม – เมษายน) จำนวนประชากรที่ใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย มีความต้องการใช้น้ำในการดำรงชีวิต ชีวิตประจำวัน โดยจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นประชากรใช้น้ำในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และกลุ่มที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกลุ่มที่ 2 มีความต้องการใช้น้ำมากกว่าในกลุ่มแรก การจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ปัจจุบัน มีการจัดทำแผนการใช้น้ำดิบและน้ำประปาของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นข้อมูลการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูกาลหน้าแล้งที่กำลังจะมาเยือน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำเสนอข้อมูลการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำและปริมาณน้ำคงเหลือจากแหล่งน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 เท่าที่ฟุตวาล์วสามารถสูบได้ + [ ] The post ม.พะเยา จัดการทรัพยากรน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

พะเยา

 | 

จัดการทรัพยากรน้ำ

 | 

เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน

 | 

Sources