Sunday 7 March 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 1 month ago

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 17,181 ล้านบาท

ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยอย่างกว้างขวาง นับเป็นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่งออกและภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ด้วยการปิดเมืองและการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน ในช่วงไตรมาส 3 รัฐบาลได้คลายมาตรการปิดเมืองและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะฟื้นตัวได้ช้าลงเนื่องจากความต้องการบริโภคซึ่งสะสมมาจากช่วงที่มีการปิดประเทศค่อย ๆ หมดไป ประกอบกับเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ อันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหากเกิดการระบาดในวงกว้าง เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยประคับประคองและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้หารือกับสถาบันการเงินในการดูแลลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละประเภท อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงต่อไปยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งจากความเสี่ยงของการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงช่วงเวลาของการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง ธนาคารจึงยังคงติดตามสถานการณ์และดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลกระบวนการอำนวยสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ควบคู่กับการดำรงฐานะการเงิน สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ธนาคารกรุงเทพต้อนรับธนาคารเพอร์มาตาเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ธนาคารกรุงเทพในฐานะที่เป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 6 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม ได้ต้อนรับธนาคารเพอร์มาตาในประเทศอินโดนีเซียเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารในปี 2563 โดยธนาคารกรุงเทพได้เข้าถือหุ้นธนาคารเพอร์มาตาทั้งสิ้นร้อยละ 98.71 และได้ดำเนินการรวมสาขาของธนาคารกรุงเทพในประเทศอินโดนีเซียเข้ากับธนาคารเพอร์มาตาอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ทำให้ธนาคารเพอร์มาตาเป็น 1 ใน 10 สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารในการเสริมสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน [ ] The post ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 17,181 ล้านบาท appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับปี

 | 

จำนวน

 | 

ล้านบาท

 | 

Sources