Friday 26 February 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
posttoday - 1 month ago

ราชกิจจาฯประกาศกฎกระทรวงเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น800บาทต่อเดือน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงแรงงาน เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนเป็น 800 บาท ต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน


Latest News
Hashtags:   

ราชกิจจาฯประกาศกฎกระทรวงเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น800บาทต่อเดือน

 | 

Sources