Sunday 7 March 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 1 month ago

บลูมเบิร์กชูกสิกรไทย องค์กรที่มีความเสมอภาคทางเพศระดับโลก 3 ปีซ้อน

กสิกรไทยได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (GEI) ปี 2564 สถาบันการเงินแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อกัน 3 ปีซ้อน สะท้อนความโดดเด่นของบริษัทที่เห็นคุณค่าในความแตกต่างหลากหลาย และให้โอกาสแก่ทุกคนด้วยความเท่าเทียม เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยมุ่งดำเนินธุรกิจตามหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) เพื่อสร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความแตกต่างหลากหลาย เช่น เพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งในกลุ่มพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals –SDGs) ข้อ 5 Gender Equality หรือ ความเท่าเทียมทางเพศ ส่งผลให้ธนาคารได้รับคัดเลือกจาก Bloomberg Gender–Equality Index หรือ GEI ให้เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความเสมอภาคทางเพศในระดับมาตรฐานสากลเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน [ ] The post บลูมเบิร์กชูกสิกรไทย องค์กรที่มีความเสมอภาคทางเพศระดับโลก 3 ปีซ้อน appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

บลูมเบิร์กชูกสิกรไทย

 | 

องค์กรที่มีความเสมอภาคทางเพศระดับโลก

 | 

ปีซ้อน

 | 

Sources