Tuesday 9 March 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 15 days ago

สอศ. จับมือ นิปปอนเพนต์ พัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้างช่างสีรถยนต์และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ในการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี การพัฒนาครูในสาขาช่างสีรถยนต์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งการสนับสนุนการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงจากการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา เพราะจะได้เรียนรู้จากวัสดุอุปกรณ์จริงๆ เป็นเทคโนโลยีแบบทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ ทำให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพแบบมืออาชีพจริงๆ ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา ๓ ปี ด้านนายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน [ ] The post สอศ. จับมือ นิปปอนเพนต์ พัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์ appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

จับมือ

 | 

นิปปอนเพนต์

 | 

พัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์

 | 

Sources