Sunday 7 March 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
manager - 13 days ago

แต่งตั้ง พระพรหมบัณฑิต-ดร.สุชาติ เป็น กก.สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มจร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มีหนังสือลงนามโดย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.พศ. ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผ


Latest News
Hashtags:   

แต่งตั้ง

 | 

พระพรหมบัณฑิต

 | 

สุชาติ

 | 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 | 

Sources