Tuesday 9 March 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 14 days ago

รมช.มนัญญารับฟังตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบคีรีขันธ์ เตรียมทำความเข้าใจเรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้สหกรณ์คลายกังวล

รมช.มนัญญา รับข้อเสนอ 2 ปีเริ่มนับผิดชำระหนี้ไว้พิจารณา พร้อมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับสหกรณ์ทุกจังหวัดก่อนลงนามในกฏกระทรวง นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการหารือกับตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 30 คนพร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่า สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้องการให้กระทรวงเกษตรฯช่วยเหลือในการผ่อนคลายกฎกระทรวง 5 ฉบับที่กำลังจะออกมาตามพรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 โดยประเด็นที่กังวลคือเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของสหกรณ์ ร่วมถึงการเสนอขอหักค่าหุ้นเพื่อใช้ชำระหนี้ได้ ซึ่งในการหารือทั้ง 2 กรมได้อธิบายรายละเอียดตามข้อสงสัยและตัวแทนสหกรณ์ต่างเข้าใจ อย่างไรก็ตามทั้งหมดก็ยังต้องสร้างความเข้าใจต่อสหกรณ์ทั่วประเทศด้วยเพื่อให้เข้าใจตรงกันเนื่องจากยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอีกหลายแห่ง แต่ทั้งนี้เมื่อสหกรณ์ยังกังวลเรื่องการจัดชั้นลูกหนี้ที่ผิดค้างชำระตามกฏหมาย 6-12 เดือน ก็จะรับข้อเสนอการขอขยายให้เริ่มนับที่ 2 ปีไว้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา “ในการหารือทำให้เห็นว่าสหกรณ์ยังเข้าใจกฎกระทรวงที่ออกมาไม่ชัดเจน แต่เมื่อกรมชี้แจงก็ปรากฏว่าเริ่มเข้าใจและผ่อนคลายข้อกังวล แสดงว่า ยังมีประเด็นความไม่เข้าใจในบางประการ ดังนั้นมอบให้สองกรมไปจัดประชุมสร้างการรับรู้ให้ความรู้กับสมาชิกทั่วประเทศจังหวัดใดพร้อมก็เริ่มทันที ให้จัดเป็นรายจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดก็หวังว่าควรจะจบในสมัยนี้ เพราะทำความเข้าใจกันมาตลอด และหากเรื่องใดที่ยังไม่จบก็จะไม่ลงนามในประกาศ แต่จะไม่มีการดึงเกมส์หรือยื้อเวลาอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายสบายใจ “ รมช.เกษตรฯกล่าว นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคือสหกรณ์ที่แยกมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ [ ] The post รมช.มนัญญารับฟังตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบคีรีขันธ์ เตรียมทำความเข้าใจเรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้สหกรณ์คลายกังวล appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

มนัญญารับฟังตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบคีรีขันธ์

 | 

เตรียมทำความเข้าใจเรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้สหกรณ์คลายกังวล

 | 

Sources