Sunday 7 March 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 12 days ago

Sasol เผยผลประกอบการที่ดีในระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Sasol มีผลประกอบการที่ดีในระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 100% แตะที่ 1.53 หมื่นล้านแรนด์ จากระดับ 4.5 พันล้านแรนด์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า ถึงแม้ราคาน้ำมันในรูปสกุลเงินแรนด์ต่อบาร์เรลจะปรับตัวลง 23% แต่ EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) ลดลงเพียง 6% ซึ่งความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากต้นทุนทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียน และรายจ่ายในการลงทุนที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย กำไรของเราดีขึ้นเพราะรายการปรับค่าที่ไม่ใช่เงินสด ดังนี้  กำไรจากการแปลงสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินที่เป็นตัวเงินจำนวน 4.6 พันล้านแรนด์ เนื่องจากการแข็งค่าขึ้น 15% ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินแรนด์กับดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 กำไรจากมูลค่าของตราสารทางการเงินและสัญญาอนุพันธ์จำนวน 5.0 พันล้านแรนด์ กำไร 3.3 พันล้านแรนด์จากการแปลงทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (FCTR) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการถอนการลงทุน 50% ในธุรกิจ LCCP Base [ ] The post Sasol เผยผลประกอบการที่ดีในระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

Sasol

 | 

เผยผลประกอบการที่ดีในระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด

 | 

วันที่

 | 

ธันวาคม

 | 

Sources