Tuesday 13 April 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 1 month ago

มกอช. จับมือสหกรณ์ จัดอบรม การจัดการและกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดย กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จับมือกับสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์และผู้ปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุ จำนวน 40 คน มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตและควบคุมคุณภาพของโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้ ให้มีการผลิตและระบบควบคุมภาพที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย โดยมีระยะเวลาการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ โรงคัดบรรจุผักและผลไม้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ การฝึกอบรมนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวแนะนำให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ถึงความสำคัญของการยกระดับสินค้าเกษตร เมื่อโรงคัดบรรจุของชุมนุมสหกรณ์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จะสามารถเพิ่มมูลค่าและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ โรงคัดบรรจุนี้ เป็นจุดรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮองสอน และเชียงราย สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและรองรับผู้ตกงานจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับสู่บ้านเกิดเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกร ได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันส่งจำหน่ายทีห้างโมเดิร์นเทรด บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 280-320 ตัน/เดือน มูลค่า 7-11 ล้านบาท/เดือน [ ] The post มกอช. จับมือสหกรณ์ จัดอบรม การจัดการและกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

จับมือสหกรณ์

 | 

จัดอบรม

 | 

การจัดการและกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้

 | 

Sources