Monday 12 April 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 1 month ago

เสวนาออนไลน์ CHULA the Impact ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด-19”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 3 เรื่อง “นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษา โควิด-19” ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live: Chulalongkorn University โดยมี ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอผลงานในประเด็นเกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัยพืชสมุนไพรไทย และงานวิจัยจากจุฬาฯ ในการค้นหาสารตั้งต้นสำหรับผลิตยาที่สามารถนำมารักษาโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในอนาคต วิทยากรประกอบด้วย อ.ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ จากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.พญ.ศิวะพร บุณยทรัพยากร หน่วยไวรัสวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร. ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ ศ.ภญ.ร.ต.อ.หญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ดำเนินรายการโดย อ.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน ภาควิชาเคมีและจุลชีววิทยา [ ] The post เสวนาออนไลน์ CHULA the Impact ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด-19” appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

เสวนาออนไลน์

 | 

CHULA

 | 

Impact

 | 

ครั้งที่

 | 

“นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด

 | 

Sources