Monday 19 April 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 11 days ago

ของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้แนวคิดชื่อ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน”

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด จำนวน ๕ ชิ้น ภายใต้แนวคิด “รักจากใจแรงงานไทยสุขใจทั่วหน้า” ซึ่งของขวัญในส่วนที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับผิดชอบดำเนินการภายใต้แนวคิด “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” โดยกำหนดให้หน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ ระหว่างเดือนมกราคม เมษายน ๒๕๖๔ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน (นางขนิษฐา กองเงิน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ภายใต้แนวคิด “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร หลักสูตร กฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดโดยบริษัท   เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง [ ] The post ของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้แนวคิดชื่อ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

ของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน

 | 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 | 

ภายใต้แนวคิดชื่อ

 | 

“ฝึกฟรี

 | 

มีทักษะ

 | 

ชนะอุบัติภัย

 | 

ใส่ใจแรงงาน”

 | 

Sources