Sunday 5 February 2023
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 12 days ago

“เกษตร” มรภ.สงขลา ช่วยชุมชนยกระดับปลูกส้มจุกเชิงพาณิชย์-ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ อ.จะนะ ช่วยยกระดับปลูกส้มจุกเชิงพาณิชย์ ควบคู่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้ พร้อมให้คำแนะนำเลี้ยงสัตว์ต่อยอดเพิ่มมูลค่าในครัวเรือน หวังดึงศักยภาพชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร และ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเกษตรพอเพียงของดีมีสุข ในกิจกรรมที่ 9 ยกระดับการผลิตส้มจุกเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมที่ 10 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้ (เกษตรพหุวัฒนธรรม ตำบลแค และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ทั้งนี้ กลุ่มชุมชนให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกเดิมและการขยายแปลงปลูก โดยผู้นำชุมชนได้แนะนำและเข้าสำรวจแปลงปลูกส้มจุกต่างๆ จำนวนกว่า 10 แปลง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุน รวมถึงการแปรรูปที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมต่อเนื่องจากนี้ต่อไปอีก โดยในส่วนของกิจกรรมการผลิตปุ๋ยนั้นมีกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจกว่า 20 ราย ซึ่งในการประชุมร่วมกันครั้งนี้ [ ] The post “เกษตร” มรภ.สงขลา ช่วยชุมชนยกระดับปลูกส้มจุกเชิงพาณิชย์-ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้ appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

“เกษตร”

 | 

สงขลา

 | 

ช่วยชุมชนยกระดับปลูกส้มจุกเชิงพาณิชย์

 | 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้

 | 

Sources