Friday 3 February 2023
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 9 days ago

อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ส่งมอบแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็ง ผ่านโครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง ฉบับปรับปรุง ปี 2565 แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล 20,000 รายทั่วประเทศ

อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ส่งมอบแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็งผ่าน “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” ในโครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง ฉบับปรับปรุง ปี 2565 ให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล จำนวน 20,000 รายทั่วประเทศ นอกจากนี้โครงการยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง อาทิ กิจกรรมเสวนาการให้ความรู้ร่วมกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงในเส้นทางการรักษาและการส่งต่อกำลังใจจากผู้ป่วย อดีตผู้ป่วยโรคมะเร็ง  จำนวน 11 ครั้ง อีกทั้งกิจกรรมเวิร์กชอปการสอนใช้สมุดบันทึกพิชิตมะเร็งจำนวน 14 ครั้ง ซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมงานเสวนาและเวิร์กชอป ผ่านช่องทางออนไลน์-ออนไซต์ จำนวนทั้งสิ้น 67,453 คน และมีผู้เข้าถึงข้อมูลความรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งมากกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งออย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล และเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 กล่าวว่า [ ] The post อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ส่งมอบแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็ง ผ่านโครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง ฉบับปรับปรุง ปี 2565 แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล 20,000 รายทั่วประเทศ appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

อาร์ต

 | 

แคนเซอร์

 | 

ไอรีล

 | 

ส่งมอบแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็ง

 | 

ผ่านโครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง

 | 

ฉบับปรับปรุง

 | 

แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล

 | 

รายทั่วประเทศ

 | 

Sources