Friday 3 February 2023
Home      All news      Contact us      RSS      English
manager - 9 days ago

รง.ยังลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่กลองทำปลาธรรมชาติในแม่น้ำตายลอยเป็นแพ ไม่แพ้ปลาในกระชัง

ราชบุรี - ผลกระทบจาก รง.ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำแม่กลอง ทำให้ปลาธรรมชาติในแม่น้ำตายลอยเป็นแพ หลังจากที่ปลาในกระชังของชาวบ้านตายหมด 100% ล่าน้ำเสียดังกล่าวก็ยังคงไหลมาตามแม่น้ำแม่กลองและไหลลงปากอ่าวที่แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม สร้างความเส


Latest News
Hashtags:   

ยังลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่กลองทำปลาธรรมชาติในแม่น้ำตายลอยเป็นแพ

 | 

ไม่แพ้ปลาในกระชัง

 | 

Sources