Thursday 29 February 2024
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 17 days ago

บาฟส์ จับมือ ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการยกระดับหลักสูตร พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ตอบโจทย์ตลาดสากล

บาฟส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบุคลากรคนรุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย พร้อมเพิ่มหลักสูตรปฏิบัติงานจริง เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ทำงาน เตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษา ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการตามมาตรฐานสากล โดยจัดพิธีลงนามเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก่อตั้งมาสู่ปีที่ 60 ด้วยวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ การค้า และการบริการของอาเซียน การเชื่อมโยงภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศที่จะร่วมกันสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ให้มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพจึงได้มีความร่วมมือกับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจทางด้านการบริหารจัดเก็บ และให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานของประเทศ โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสากล ด้วยพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการเป็น Practice University ที่มุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติจริงที่เข้มข้นควบคู่การเรียนภาคทฤษฎี จึงได้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัยใกล้เคียงกับภาคธุรกิจที่ใช้งานจริงกับหลากหลายคณะวิชา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา  และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ Cooperative and Work Integrated Education : CWIE ร่วมกับสถานประกอบการทั่วประเทศ [ ] The post บาฟส์ จับมือ ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการยกระดับหลักสูตร พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ตอบโจทย์ตลาดสากล appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

บาฟส์

 | 

จับมือ

 | 

หอการค้าไทย

 | 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการยกระดับหลักสูตร

 | 

พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ตอบโจทย์ตลาดสากล

 | 

Sources