Saturday 13 July 2024
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 9 days ago

กทม. เข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในกลุ่มเด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. กล่าวถึงมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสถานสงเคราะห์คนชราที่อยู่ในความดูแลของ กทม. ว่า สพส. ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก โดยได้จัดทำมาตรการเชิงรุกป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การแจ้งสำนักงานเขตถึงแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน การประชุมออนไลน์อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เพื่อประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค อาทิ กำหนดจุดคัดกรองเด็ก วัดอุณหภูมิร่างกาย ให้เด็กล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สังเกตอาการป่วยของเด็ก หากพบเด็กป่วยด้วยอาการระบบทางเดินหายใจให้ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK และแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ โดยแจ้งผู้ปกครองมารับและพาไปพบแพทย์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 DMHT ได้แก่ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดห้องเรียน พื้นผิวสัมผัส หรือพื้นที่ใช้งานร่วมกัน จัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศที่ดี ส่วนมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงมีภารกิจด้านการจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในหลายรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ สโมสรผู้สูงอายุ บริการส่งเสริมอาชีพ กายภาพบำบัด [ ] The post กทม. เข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในกลุ่มเด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

เข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

 | 

ในกลุ่มเด็กเล็ก

 | 

ผู้สูงอายุ

 | 

Sources