Friday 12 July 2024
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 3 days ago

รายงานของเคพีเอ็มจีเผย ธุรกิจค้าปลีกแบบไร้รอยต่อเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับผู้ค้าปลีกแห่งอนาคตในเอเชียแปซิฟิก

รายงานของเคพีเอ็มจี Navigating the Future of Seamless Commerce in Asia Pacific ระบุวิธีที่ผู้ค้าปลีกในเอเชียแปซิฟิกขับเคลื่อนประสบการณ์ของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีตลอดจนความยั่งยืน  การเกิดขึ้นของการค้าแบบไร้รอยต่อ ซึ่งมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในธุรกิจค้าปลีก ทำให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางความสนใจอย่างแท้จริง นับเป็นการก้าวสู่ยุคใหม่ โดยแนวคิดที่เคยแพร่หลาย เช่น “Multichannel” และ “Omnichannel” มีความสำคัญลดลง และการเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น รายงานฉบับใหม่โดยเคพีเอ็มจี เอเชียแปซิฟิกและ GS1 – Navigating the Future of Seamless Commerce in Asia Pacific: How Retailers are Driving Experience Customer Experience, From Technology to Sustainability – สำรวจว่าธุรกิจและผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกปรับใช้กลยุทธ์การค้าแบบไร้รอยต่อนี้อย่างไรในตลาดและภูมิภาคที่แตกต่างกัน รายงานตั้งข้อสังเกตว่าการค้าปลีกแบบไร้รอยต่อ ซึ่งรวมถึงความสามารถของแบรนด์ในการรับรู้และบูรณาการเส้นทางของผู้บริโภคตั้งแต่ก่อนจะเป็นลูกค้า จนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ (Customer [ ] The post รายงานของเคพีเอ็มจีเผย ธุรกิจค้าปลีกแบบไร้รอยต่อเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับผู้ค้าปลีกแห่งอนาคตในเอเชียแปซิฟิก appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

รายงานของเคพีเอ็มจีเผย

 | 

ธุรกิจค้าปลีกแบบไร้รอยต่อเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับผู้ค้าปลีกแห่งอนาคตในเอเชียแปซิฟิก

 | 

Sources