Wednesday 24 July 2024
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 14 days ago

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้บริหารคณะ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์1.ความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดประชุมร่วมสองฝ่าย (Symposium) หรือการร่วมกันจัด (co-host) การประชุมทั้งระดับชาติ (National Conference) และระดับนานาชาติ (International Conference)2.การทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือที่เห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย3.การเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การประกันคุณภาพการบริการสังคม วิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ในวารสารของหน่วยงานทั้งสอง4.การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ : https://ms.bsru.ac.th/ ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ https://www.facebook.com/MsBSRU The post คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

คณะวิทยาการจัดการ

 | 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 | 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 | 

ระหว่าง

 | 

คณะวิทยาการจัดการ

 | 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 | 

Sources