Wednesday 24 July 2024
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 14 days ago

“ดีป้า” เปิดรับสมัคร กลุ่มชุมชน-ช่างชุมชน เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) รอบ 3

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ขอเชิญชวนกลุ่มชุมชนและช่างชุมชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) เพื่อรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร พร้อมพัฒนาทักษะการบินโดรน การซ่อมโดรนเพื่อการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพใหม่ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กระจายตัวและทั่วถึงในวงกว้าง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มผลผลิต ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน สำหรับคุณสมบัติของกลุ่มชุมชนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ต้องเป็นกลุ่มชุมชนที่มีการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนและมีการจดทะเบียน หรือจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การผลิต การค้า หรือบริการในชุมชน โดยมีหน่วยงานรัฐเป็นผู้รับรองการจดจัดตั้งกลุ่ม หรือการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมตามที่กฎหมายให้อำนาจ เช่น วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ สภาองค์กรชุมชน และเกษตรแปลงใหญ่ โดยต้องมีสมาชิกในกลุ่มไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน ส่วนช่างชุมชนต้องเป็นร้านให้บริการงานช่างในชุมชน หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และชำนาญในงานช่าง ที่มีความต้องการเปิดธุรกิจบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตรในชุมชน กลุ่มชุมชนและช่างชุมชนทั่วประเทศสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ยกระดับทักษะ บินได้ ซ่อมเป็น สร้างอาชีพนักบินโดรน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 [ ] The post “ดีป้า” เปิดรับสมัคร กลุ่มชุมชน-ช่างชุมชน เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) รอบ 3 appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

“ดีป้า”

 | 

เปิดรับสมัคร

 | 

กลุ่มชุมชน

 | 

ช่างชุมชน

 | 

เข้าร่วมโครงการ

 | 

ดิจิทัล

 | 

ชุมชนโดรนใจ

 | 

Sources