Sunday 11 April 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 1 month ago

ม.มหิดล มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็น วันแห่งการยุติการเลือกปฏิบัติและการแบ่งแยกเชื้อชาติสากล สังคมโลกจะอยู่อย่างสันติ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และการแบ่งแยกได้นั้น จำเป็นต้องมี ภูมิคุ้มกันทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (IHRP) เป็นสถาบันแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่จัดการเรียนการสอนและการวิจัยในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โดยมุ่งให้คนในสังคมโลก แม้จะมีความต่าง แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทุกคน อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (IHRP) กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งของ ภูมิคุ้มกันบกพร่องทางด้านสิทธิมนุษยชน ในสังคม เกิดจากระบบอำนาจนิยม และปัญหาของระบบการศึกษาที่อ่อนด้อยด้านการบ่มเพาะทักษะการคิดที่หลากหลาย ที่ผ่านมาเราเคยชินกับการบอกให้จำ บอกให้เชื่อ แต่ไม่ได้ฝึกให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนฝึกตั้งคำถาม การเรียนรู้จึงถูกปิดกั้น ซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกรับฟัง เปิดใจให้กว้าง และฝึกตั้งคำถามในการสนทนาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ สืบสอบ หรือ Enquiry เราสามารถนำกระบวนการเรียนรู้แบบ Enquiry มาใช้ในการทำความเข้าใจกับประเด็นที่มีความสำคัญกับคนในชุมชนหรือสังคม ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่มีความเห็นต่าง แต่เป้าหมายไม่ใช่การตั้งหน้าตั้งตาเอาชนะกัน หรือทำร้ายกัน ซึ่งหากเรารู้จักเปิดใจให้กว้างรับฟังผู้อื่น เรายังสามารถเลือกที่จะเห็นไม่ตรงกันได้ หรือจุดยืนของเราอาจเปลี่ยนได้ในวันข้างหน้า ถ้าเราได้ฟังเหตุผลที่ดีกว่า [ ] The post ม.มหิดล มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

มหิดล

 | 

มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

 | 

Sources