Tuesday 18 May 2021
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 27 days ago

“PTG” กำหนดมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น 2564 ป้องกัน Covid-19

“PTG” กำหนดมาตรการ ในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 26 เม.ย. 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันควบคุมโรค Covid-19 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ระลอก 3 ในประเทศ มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างออกไปในหลายพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ซึ่งห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน บริษัทจึงเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันควบคุมโรค Covid-19 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี [ ] The post “PTG” กำหนดมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น 2564 ป้องกัน Covid-19 appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

“PTG”

 | 

กำหนดมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น

 | 

ป้องกัน

 | 

Covid

 | 

Sources