Tuesday 25 January 2022
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 11 days ago

ต่อยอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอ ร.ร.บ้านแม่โต๋ -ร.ร.บ้านแม่ยางห้า ซีพี ออลล์-เซเว่น สนับสนุนการศึกษายุคใหม่ที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำรา ปูทางความรู้ สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

ภูมิปัญญาดั้งเดิม คือสิ่งที่สะท้อนให้เราได้มองเห็นอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตอย่างชัดเจน จึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อไม่ให้คุณค่าเหล่านั้นสูญหายไปตามกาลเวลา และด้วยการสนับสนุนของบมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในโครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ได้สร้างแรงขับเคลื่อนสำคัญเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ และชนเผ่าม้ง ให้ดำรงอยู่และถูกสืบสานต่อไป ภายใต้โครงการ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านแม่โต๋ และ โครงการ มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า เพื่อยกระดับงานฝีมือให้เยาวชน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรักษาเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ให้คงอยู่ นายภูมิ พนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โต๋ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านแม่โต๋ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน จากซีพี ออลล์ เนื่องจากอำเภอสะเมิงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยชนเผ่ากระเหรี่ยง และชนเผ่าม้ง ซึ่งมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เช่นการทอผ้าถุง เสื้อผู้หญิง เสื้อผู้ชาย ผ้าโพกหัว ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋าเงิน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ ชาวบ้านที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อขยายผลทั้งในด้านการสืบทอดวัฒนธรรม การเรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับนักเรียน จึงเป็นที่มาของโครงการที่ซีพี ออลล์เข้ามาสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถมีวิชาความรู้ ในการประกอบอาชีพทางเลือก ด้านนายวีระพงค์ ตุ่นแก้ว ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา RDC จังหวัดลำพูน [ ] The post ต่อยอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอ ร.ร.บ้านแม่โต๋ -ร.ร.บ้านแม่ยางห้า ซีพี ออลล์-เซเว่น สนับสนุนการศึกษายุคใหม่ที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำรา ปูทางความรู้ สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

ต่อยอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอ

 | 

บ้านแม่โต๋

 | 

บ้านแม่ยางห้า

 | 

ออลล์

 | 

เซเว่น

 | 

สนับสนุนการศึกษายุคใหม่ที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำรา ปูทางความรู้

 | 

สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

 | 

Sources