Wednesday 22 March 2023
Home      All news      Contact us      RSS      English
Thaipr - 7 days ago

เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ มาตรฐานสูงสุดด้านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ (Cambridge English Qualifications) ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันหลายร้อยแห่งทั่วโลกมาเป็นเวลานานหลายปี และได้รับการยกย่องในฐานะมาตรฐานสูงสุดด้านการประเมินทักษะทางภาษา ปัจจุบัน องค์กรที่ยอมรับเคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ มีจำนวนมากกว่า 25,000 แห่ง ซึ่งตอกย้ำสถานะของบริษัทที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมของผู้ให้บริการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ผู้เรียนภาษามีโอกาสที่จะได้แสดงทักษะทางภาษาและความโดดเด่นในตลาดการจ้างงานที่มีการแข่งขันสูงหากผ่านการรับรองจากเคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่มหาวิทยาลัย องค์กร และรัฐบาลทั่วโลก โดยเป็นการรับรองผู้เรียนทุกวัยจากทุกภูมิหลัง เนื่องจากครอบคลุมการวัดทักษะและความสามารถหลากหลายระดับ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุด ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดของผู้เข้าสอบ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการประเมินโดยเคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ ซึ่งให้บริการวัดระดับทักษะทางภาษาที่เชื่อถือได้และถูกต้องยุติธรรม ช่วยให้สถาบันต่าง ๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลในการรับบุคคลเข้าเรียน เข้าทำงาน และเข้ารับการฝึกอบรม การที่เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ บรรลุหลักชัยสำคัญโดยมีสถาบันมากกว่า 25,000 แห่งให้การยอมรับ ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานและคุณภาพของการสอบที่อยู่ในระดับสูง ความสำคัญของการรับรองโดยเคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ ประกอบกับความได้เปรียบในการแข่งขันที่มอบให้กับนักเรียนนั้น ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยสถาบันการศึกษามากมาย ในโอกาสนี้ ตัวแทนจากเคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส แอนด์ แอสเซสเมนท์ (Cambridge University Press #38; Assessment) กล่าวว่า  เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บรรลุหมุดหมายสำคัญนี้ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่สถาบันจากทั่วโลกมีให้กับการรับรองของเรา เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ จัดการสอบวัดผลอย่างเข้มงวดและเชื่อถือได้เพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนภาษา และเรายินดีที่เราสามารถมอบโอกาสให้นักเรียนและผู้สมัครงานได้มีเส้นทางโดยตรงสู่การบรรลุเป้าหมายทางภาษาที่ตั้งใจไว้ เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั่วโลก เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ ช่วยให้ผู้เรียนได้ยกระดับทักษะทางภาษา บรรลุเป้าหมายของตนเอง ตลอดจนเข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาและการทำงานที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ เคมบริดจ์ อิงลิช ให้โลกของคุณกว้างใหญ่มากขึ้น การสอบของเคมบริดจ์ อิงลิช สอดคล้องโดยสมบูรณ์กับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference หรือ CEFR) ซึ่งเป็นกรอบฯ ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างและใช้ในการระบุความสามารถทางภาษาในยุโรปและที่อื่น ๆ จึงเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับนักเรียน ครู และพนักงาน ที่จะแสดงทักษะทางภาษาของตนเองด้วยมาตรฐานเดียวกัน การสอบของเคมบริดจ์ อิงลิช มีการวัดความสามารถทางภาษาอย่างชัดเจนโดยอิงกรอบ CEFR ทั้งหกระดับ ประกอบด้วย A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ความสอดคล้องกันจะช่วยให้นักเรียนและครูสามารถเข้าใจจุดแข็งของตนเองและจุดที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยให้นายจ้างสามารถประเมินทักษะทางภาษาของผู้สมัครงานได้ง่ายขึ้นด้วย กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป  (CEFR) คืออะไร ตัวแทนจากเคมบริดจ์ระบุว่า  เคมบริดจ์ อิงลิช มุ่งมั่นที่จะให้บริการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แม่นยำและเชื่อถือได้ การทำให้การทดสอบของเราสอดคล้องกับกรอบ CEFR ช่วยสร้างความมั่นใจว่าการสอบของเราสอดคล้องกับมาตรฐานระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้ ผู้เข้าสอบของเราจึงสามารถเชื่อมั่นได้อย่างเต็มที่ในผลลัพธ์ที่ได้รับ ความสอดคล้องของเคมบริดจ์ อิงลิช กับกรอบ CEFR เป็นผลพวงมาจากการพิจารณาข้อสอบและหลักเกณฑ์การประเมินของเคมบริดจ์ อิงลิช อย่างละเอียดครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าการสอบสะท้อนระดับความสามารถตามที่กำหนดโดย CEFR ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ กระบวนการพิจารณาดังกล่าวนี้รวมถึงการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางภาษา ครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ความสอดคล้องดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเคมบริดจ์ อิงลิช ในการให้บริการประเมินทักษะทางภาษาด้วยคุณภาพสูงและเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน ผู้สอน และนายจ้างทั่วโลก เคมบริดจ์ อิงลิช มั่นใจว่าความสอดคล้องนี้จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายทางภาษาของตนเองและช่วยให้นายจ้างค้นพบผู้สมัครงานที่มีทักษะทางภาษาได้ง่ายขึ้น เคมบริดจ์ อิงลิช ยังมั่นใจด้วยว่าความสอดคล้องนี้จะช่วยให้นายจ้างหาผู้สมัครงานที่มีทักษะทางภาษาได้ตามที่ต้องการ อิทธิพลเชิงบวกของเคมบริดจ์ อิงลิช เข้าชมเว็บไซต์เคมบริดจ์ อิงลิช เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/ https://www.cambridgeenglish.org/my/exams-and-tests/linguaskill/ https://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/linguaskill/ https://www.cambridgeenglish.org/vn/exams-and-tests/linguaskill/ https://www.cambridgeenglish.org/id/ https://www.cambridgeenglish.org/th/ https://www.cambridgeenglish.org/kr/  เกี่ยวกับเคมบริดจ์  ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส แอนด์ แอสเซสเมนท์ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษคือการเพลิดเพลินและสัมผัสประสบการณ์ภาษาที่เปิดกว้างสู่โอกาสมากมายทั่วโลก เราร่วมมือกับผู้สอนและพันธมิตรของเราเพื่อมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนหลายล้านตลอดเส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และช่วยให้ผู้เรียนได้พิสูจน์ทักษะของตนเองให้โลกได้เห็นด้วยความมั่นใจ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ เราสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจากการวิจัย, ความเชี่ยวชาญ, และประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง สิ่งเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่า แนวทางที่ไม่เหมือนใครของเราสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตจริงของผู้เรียนได้ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในฐานะที่เป็นภาษาสากล ภาษาอังกฤษจะช่วยปลดล็อกประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดชีวิต และเนื่องจากภาษาเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นมนุษย์ เราจึงช่วยให้ผู้คนทุกแห่งเชื่อมโยง สื่อสาร และใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อให้โลกของคุณกว้างใหญ่มากขึ้น [ ] The post เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ มาตรฐานสูงสุดด้านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง appeared first on ThaiPR.NET.


Latest News
Hashtags:   

เคมบริดจ์

 | 

อิงลิช

 | 

ควอลิฟิเคชันส์

 | 

มาตรฐานสูงสุดด้านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

 | 

Sources