Wednesday 22 March 2023
Home      All news      Contact us      RSS      English
manager - 5 days ago

ราชกิจจาฯ เผย กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง-ระเบียบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 และมาตรา 224(1) ของรัฐธรรมนูญ


Latest News
Hashtags:   

ราชกิจจาฯ

 | 

แบ่งเขตเลือกตั้ง

 | 

ระเบียบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 | 

Sources